اصول اخلاقی و ارزش ها

اصول اخلاقی و ارزش ها

ارزش ها و طرز تفکر

علم کنار اخلاق به همراه شور ، خلاقیت و نوآوری، ذهن باز، مسئولیت پذیری و تلاش برای تعالی به همراه روحیه کارآفرینی جزو ارزش ها و تفکرات تدوین شده و خط مشی های ابلاغ شده از سمت هیئت مدیره برای مدیریت و روال کاری آبلاردو می باشد 

آبلاردو با آرمان دستیابی به علم مبنی بر زیبایی و قدرت طبیعت پا به عرصه ی ظهورگذاشته و همچنین هدف ابلاردو تحقیق و نوآوری کیفیت به همراه ایمنی و ایجاد محصولاتی که بهترین ها لایق آنها هستند در جهت هدایت زیبایی بر پایه علم برخواسته از طبیعت می باشد چرا که با این اعتقاد باعث خوشنامی و خاص بودن آبلاردو می گردد ما همه ی این اهداف را با استراتژی تعیین شده و مشخص یه همراه اصول اخلاقی و خط مشی های تدوین شده از سوی هیئت مدیره و مدیران ارشد در مجموعه آبلاردو در کنار هم محقق می کنیم 

اصول اخلاقی ما

ما بر این باوریم که نحوه انجام کار یک شرکت به اندازه عملکرد مالی و کیفیت محصولات و خدمات آن مهم است. در دنیایی در حال تغییر، اصول اخلاقی صداقت، احترام، شجاعت و شفافیت ما به عنوان قطب نمای ما برای رفتار روزمره اخلاقی عمل می کند. اصول اخلاقی ما فقط کلمات خوب نیستند که در مواقع سخت کنار گذاشته شوند. این اصول فرهنگ ما را شکل می دهد، شهرت ما را تقویت می کند و به همه کارکنان آبلاردو اجازه می دهد تا هر روز از طریق اقدامات ما اعتماد ایجاد کنند. 

صداقت  

زیرا عمل با صداقت برای ایجاد و حفظ اعتماد و روابط خوب حیاتی است. 

احترام 

زیرا کاری که ما انجام می دهیم بر زندگی بسیاری از مردم تأثیر می گذارد. 

شجاعت 

زیرا سوالات اخلاقی به ندرت آسان هستند اما باید به آنها پرداخت. 

شفافیت 

زیرا ما باید همیشه راستگو، صادق باشیم و بتوانیم اعمال و تصمیمات خود را به درستی تشریح کنیم 

روح آبلاردو منشا تعهدات ما در راسای اصول اخلااقی مسئولیت پذیری و تلاش همه جانبه برای محقق شدن اهداف و آرمان های تعیین شده به عنوان یک برند خوشنام در عرصه خدمات سلامت زیبایی و بهداشتی به شهروندان عزیز می باشد. 

 همچنین خط مشی ما نیز  برای ذینفعانمان از جمله کارمندان ما این امکان را می دهد تا هرگونه نقص جدی اصول اخلاقی ما را مستقیما از طریق سایت به مدیر ارشد مربوطه اعلام کنند. 

یکی از واحد های زیرمجموعه تحقیق و پژوهش ، واحد جمع آوری اجتماعی و تحلیل داده ها در تمامی موارد تعیین شده می باشد که مهم تریم وظایف این گروه: 

  1. اطمینان از ترویج استفاده از مهمترین شیوه ها در گروه ارائه راهنمایی در تمامی تصمیم گیری ها 
  2. نظارت بر آموزش کارکنان 
  3. نظارت بر رسیدگی به نگرانی ها و مدیریت مستقیم موارد مرتبط با پست های مدیریت رشد 
  4. اندازه گیری و ارزیابی عملکرد اخلاقی شرکت 
  5. تحلیل تمامی داده های جمع آوری شده 
  6. جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق بشر و محیط زیست و تحلیل آنها و ارائه گزارشات لازم 
  7. جمع آوری رضایت از مشتریان در جامعه هدف های تصادفی  
  8. ارتباط با مشتریان در تمامی موقعیت های جغرافیایی 
  9. ارائه گزارش منظم از بازخورد مشتریان به گروه تحقیق و پژوهش هلدینگ جهت اصلاح موارد ؟؟؟ 
  10. نظارت بر حسن اجرای تمام خط مشی های اعلامی از سمت هیئت مدیره 
فارسی