اهداف ما

اهداف ما

میل به زیبایی از آغاز بشریت وجود داشته است و این یک آرزوی جهانی برای همه انسان ها است که خداوند در وجود ما قرار داده است. زیبایی و میل به زیبایی نیروی قدرتمندی است که ما را به حرکت در می آورد. ما می دانیم که زیبایی چیزی فراتر از ظاهر زیباست که به ما اطمینان می دهد که چه کسی هستیم، چه کسی می خواهیم باشیم

هدف ما ارائه بهترین زیبایی از نظر کیفیت، کارایی، ایمنی، صداقت و مسئولیت نسبت به تک تک افراد است تا تمامی نیازها و خواسته‌های زیبایی را در تنوع مشتریان خود برآورده کنیم.

از آنجایی که زیبایی یک جست و جوی دائمی است، ما از قدرت نوآوری خود برای بهبود مستمر عملکرد محصولات و خدمات خود استفاده می کنیم و می کوشیم با چشم انداز بلندمدت نمونه باشیم، و به مشتریان عزیزمان در سراسر این کره خاکی حس ارزشمند بودن را القا کنیم.

از این رو :

ما برای شکل دادن به آینده زیبایی با استفاده از بروزترین علم و فناوری، به طور فزاینده ای با الهام از زیبایی و قدرت طبیعت، اقدام می کنیم.

ما با ارائه بهترین شرایط کاری، آموزش و حمایت اجتماعی برای کارکنان خود، در جهت هدایت نوآوری اجتماعی عمل می کنیم.

ما برای ایجاد یک کسب‌وکار با جامعیت علم و زیبایی اثرگزاری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن اقدام می‌کنیم و تضمین می‌کنیم که نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو برآورده میکنیم..

ما برای حمایت از آرمان زنان و تقویت جامعه ای که در آن زندگی میکنیم ، عمل می کنیم.

ما در آبلاردو بر این باوریم که خوش نام ها می مانند، برای بهترین ها می کوشیم و بهترین ها لایق شماست ، و با آبلاردو به سمت هدایت زیبایی بر پایه علم برخواسته از طبیعت حرکت می کنیم.

در آبلاردو  ما یک هدف مشترک داریم:

هدایت زیبایی بر پایه علم برخواسته از طبیعت
فارسی