حفظ منابع طبیعی

حفظ منابع طبیعی

حفظ منابع طبیعی

از آنجایی که حفظ محیط زیست به عنوان یکی از اصول اخلاقی و خط مشی های آبلاردو تعریف شده است تمامی گروه ها و مجموعه آبلاردو موظف هستند تا در تمامی زمینه های تحقیقاتی و اجرایی با احترام بر اصول حفظ محیط زیست، مواردی چون تغییرات آب و هوایی ، مدیریت پایدار آب،احترام تنوع زیستی، حفظ منابع طبیعی ، عدم آزمایش حیوانی و استفاده از مواد تجزیه پذیر را به صورت جدی در نظر بگیرند همچنین در آبلاردو ما مصرف منابع طبیعی خود را مدیریت می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این اصول را رعایت میشود و فعالیت های ما با سیاره ای با محدودیت منابع سازگار است . ما استفاده از مواد خام تجدیدپذیر را که به طور پایدار یا از شیمی سبز مشتق شده اند ترویج می کنیم . همچنین ما در حال کار بر روی راه حل هایی هستیم که امکان بازیافت بیشتر را فراهم می کند و توسعه اقتصاد دایره ای را اتتقا می دهد به علاوه اینکه بصورت سالانه منابع مالی مشخصی جهت سرمایه گزاری برای احداث فضای سبز مناسب و مراقبت از آن از سمت آبلاردو اختصاص داده می شود.

 

 

همچنین آبلاردو با دو راهبرد اساسی به مراقبت از طبیعت میپردازد : 

  1. اضافه نکردن آلودگی جدید به محیط زیست  

  2. اقدام برای برطرف ساختن آلودگی های قبل 
فارسی