نمایندگی ها

نمایندگی ها

داروخانه بو علی

آدرس

اراک خیابان شهید شیرودی. (خرم)، خیابان 19 دی، نبش کوچه پیروزی

ارتباط

تلفن : 08634120927

ایمیل: info@boali.com

ساعت کاری

باز: 09:00 – 19:00

بسته: 10:00 – 14:00

دنبال کنید
فارسی