نوآوری در عرصه دیجیتال

نوآوری در عرصه دیجیتال

نوآوری در عرصه دیجیتال

با توجه به پیشرفت روزافزون فضای دیجیتال مجموعه آبلاردو نیز با توجه به صاحب نظر بودن در این عرصه با تشکیل و برگزاری فستیوال های تخصصی و نوآورانه ، سمینارها و شرکت در نمیشگاه های تخصصی ، همچنین تشکیل و مشارکت های تخصصی و نوآرانه در عرصه ی دیجیتال مارکتینگ و برندینگ تلاش برای گرفتن سهم قابل توجهی در این عرصه را دارد. 

هدف ما این است ک با اطلاع رسانی به مردم در مورد حصولات و خدمات خود و با گوش دادن به آنها هنگام صحبت در مورد خواسته ها و آرزوهای خود برای زیبایی، این رابطه را تقویت کنیم . در دنیای دیجیتالی فزاینده ، این مکالمه ششامل استفاده از قدرت فناوری است.  

چشم انداز

با توجه به آرمان مجموعه و برند آبلاردو که علم مبنی بر زیبایی و قدرت طبیعت می باشد جهت رسیدن و دستیابی به این مهم چشم اندازی مبنی بر مشارکت با برندهای زیبایی و مستقل و گروه های تحقیقاتی در عرصه ی استارتاپ های فناوری و همچنین نوآورهای باز در عرصه ی دیجیتال تدوین شده که بتوان به کمک آنها آینده ی زیبایی را به درستی هدایت کنیم

نوآوری محصولات

توسعه اپلیکیشن‌های زیبایی بحث‌هایی را در مورد ایمنی لوازم آرایشی به راه انداخته است که مستقیماً در دسترس مصرف‌کنندگان هستند، بدون اینکه تمام عناصری را که برای داشتن دیدگاه روشن‌کننده به آن‌ها نیاز دارند، در اختیارشان قرار دهد. ارزیابی ایمنی یک محصول مراقبتی تحت هیچ شرایطی نباید صرفاً بر اساس وجود یا عدم وجود برخی از مواد تشکیل دهنده باشد. با در نظر گرفتن نگرانی های مصرف کننده، محققان ما روش تولید محصولات جدید را بررسی کرده اند. آنها این مفهوم ایمنی را در نظر می گیرند، در حالی که با ایمنی مواد، کیفیت و عملکرد محصول و صحت ادعاهای محصول ناسازگار هستند.

فارسی