موهای آسیب دیده

می 14, 2022

موهای آسیب دیده

موهای آسیب دیده موهای خشک و شکننده و نوک دو شاخه شده همه نشانه‌هایی هستند که معمولاً موهای آسیب دیده نامیده می‌شوند. این آسیب می تواند […]
فارسی