استراتژی و عملکرد

استراتژی و عملکرد ما

استراتژی

آبلاردو یک استراتژی منحصر به فرد را انتخاب کرده است آن هم در اختار گذاشتن یک بسته کامل شامل کیفیت، ایمنی و قیمت مناسب به همراه صداقت در گفتار و پشتیبانی برای عموم مردم است و این به معنای این است که آبلاردو سعی دارد با بروز رسانی دانش و فناوری کیفیت محصول را افزایش و هم راستای آن ایمنی را حفظ و هزینه هارا کاهش دهد تا محول را بالاترین کیفیت و ایمنی و کمترین قیمت به دست مشتریان و مصرف کنندگان باوسعت و مقیاس جهانی و در برگیرنده تمامی سلیقه هابرساند 

همچنین ما تفاوت درخواست ها، نیازها و سنت هارا درک میکنم و برای ارائه زیبایی  و برآورده کردن آرزوهای مصرف کنندگان تلاش می کنم 

هلدینگ ما بر اساس این دیدگاه از زیبایی جهان و انسان ها هدایت می شود.

عملکرد ما

با توجه به تحقیقات و مطالعه فراوان در پاسخ به نیاز عموم مردم در عرصه سلامت زیباییی بهداشتی محصولی نهایی بر پایه علم برخواسته از زیبایی و قدرت طبیعت با برند تجاری آبلاردو خلق شد که در مراحل اولیه و پیشرفته تحقیقات را سپری کرده و پس از انجام مراحل کاربردی و آزمون های بالینی و آزمایشگاهی در مرحله تولید نهایی قرار گرفته است و همچنین شروع تحقیقات بر روی محصولات جدید نیز آغاز گردیده که در زمان بندی تعیین شده و با برند های مشخص به بازار عرضه می گردد. 

فارسی